Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaszarakoszula szarakoszula
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viafckit fckit
9403 c279 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
0256 645f 500
Reposted fromirmelin irmelin
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin

July 02 2017

I pierwszy raz, kiedy wyszedłem ze swojej sypialni, by zobaczyć, jak stoisz w moim mieszkaniu, przemoczona do suchej nitki przez deszcz – mój Boże, nie wiedziałem, że serce może tak bić.
— Colleen Hoover, Maybe Someday
Reposted frommefir mefir viapanmrok panmrok

May 09 2017

9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

9683 5ff7
Reposted fromkaiee kaiee viazombiekrasko zombiekrasko
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyzone myzone
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

April 30 2017

0025 e5b3
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viamyzone myzone

April 22 2017

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora

Reposted fromoopsiak oopsiak viaahora ahora
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
5433 d27c
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
8189 db97
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl