Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

9683 5ff7
Reposted fromkaiee kaiee viazombiekrasko zombiekrasko
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyzone myzone
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

April 30 2017

0025 e5b3
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viamyzone myzone

April 22 2017

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora

Reposted fromoopsiak oopsiak viaahora ahora
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
5433 d27c
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
8189 db97

April 11 2017

6061 7b1d 500
Reposted fromjuan juan viaAbbaPater AbbaPater

April 06 2017

0522 1c67
Reposted fromskatrix skatrix viatoniewszystko toniewszystko
8773 754a 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatoniewszystko toniewszystko
6535 da4c
Reposted fromMrSatan MrSatan viaAbbaPater AbbaPater
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viabrzask brzask
0042 2f28
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl