Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaahora ahora

Reposted fromoopsiak oopsiak viaahora ahora
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
5433 d27c
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
8189 db97

April 11 2017

6061 7b1d 500
Reposted fromjuan juan viaAbbaPater AbbaPater

April 06 2017

0522 1c67
Reposted fromskatrix skatrix viatoniewszystko toniewszystko
8773 754a 500
Reposted frompierdolony pierdolony viatoniewszystko toniewszystko
6535 da4c
Reposted fromMrSatan MrSatan viaAbbaPater AbbaPater
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viabrzask brzask
0042 2f28
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
1653 1219
Reposted fromsarazation sarazation viadisheveled disheveled

April 02 2017

9913 c294 500
Reposted fromginkoh ginkoh vianikotyna nikotyna
1335 114e
Reposted fromwwannie wwannie viapanmrok panmrok
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viapanmrok panmrok
6470 0e79 500
Reposted fromPoranny Poranny

March 19 2017

7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viatoniewszystko toniewszystko
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl